DATA MINING ÇÖZÜMLERİ

teamtechsoft | Think Future

DATA MINING ÇÖZÜMLERİ

Veri madenciliği, tipik olarak istatistiksel veri analizi ve bilgi keşfi (knowledge) discovery) için kullanılır. İstatistiksel veri analizi, verideki alışılmamış örüntüleri belirler ve bu örüntüleri açıklamak üzere istatistiksel ve matematiksel modelleme tekniklerini uygular. Bu modeller daha sonra tahmin ve kestirim çözümlerdir.İstatistiksel çözümleme teknikleri,doğrusal ve doğrusal olmayan, regresyon, çok değişkenli ve zaman serisi çözümlemelerini kapsar.Bilgi keşfi ise verinin içerisindeki gizli, daha önceden bilinmeyen bilgileri açığa çıkartarak, genellikle bilinmeyen iş gerçeklerini ortaya çıkarır.Veri madenciliği, veri tarafından yürütülür. Veri ambarında saklanan veride ve veriler arası ilişkilerde veri madenciliği olmadan bulunması zor olan karmaşık ilişkiler söz konusudur. Veri madenciliği kullanıcıya, akla hiç gelmeyen soruların yanıtlarını vererek, sorgulama ve raporlama ya da çok boyutlu çözümleme ile bulunamayacak yeni bakış açıları kazandırır.