Social Network

teamtechsoft | Think Future

Social Network

Sosyal ağ çok kapsamlı bir kavram olup, çok çeşitli web sitelerini kapsamaktadır. Bu web sitelerinin ortak bağı size web sitesi ve ziyaretçileriyle paylaşım olanağı tanımasıdır. Söz konusu etkileşimi ölçülebilir teknikler, internet ve internet tabanlı teknolojiler desteklemektedir. Bu sayede oluşacak sosyal medya platformlarında tek kişiden bir topluluğa ya da bir topluluktan diğer topluluklara yayınlanan bilgilerin ulaştırılması mümkün kılınmıştır.

Sosyal Ağların Ortak Yapıları;

*İnternet ve mobil cihazları da kapsayan, elektronik paylaşımı destekleyen arama teknolojilerine sahip olması, *Kendilerine özgü konseptin, sloganların ya da içeriğin akılda kalıcılık oranının yüksek olması, *Kullanıcılar tarafından şekillendirilebilir olması.