RİSK YÖNETİMİ

teamtechsoft | Think Future

RİSK YÖNETİMİ

Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır.Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür. Tehdit, kurumu muhtemel riske sokabilecek eylem veya olaydır. Riskin tanımlanabilmesi için amaçların belirlenmiş olması gerekir. Amaçlar belirlenmesinden sonra amaçlara ulaşılmasını engelleyebilecek riskler tanımlanır, değerlendirilir ve alınacak tedbirler kararlaştırılır.

Belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen bir olayın oluşma olasılığı Possibility of Occurence (Meydana Gelme İhtimali)

Riskin oluşması durumunda, bu durumların sonuca etkisinden oluşur. Severity of Loss (Kaybın Büyüklüğü)

  • Amac: Birimimizde iş sürekliliğinin ve güvenin sağlanması
  • Risk: Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin kullanması nedeniyle işlerin aksaması
  • Kontrol : İşlerin yoğun olduğu dönemlerde izinlerin belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim çerçevesinde izin kullandırılması
  • Sonuç: Vatandaşların ve diğer yararlanıcıların memnuniyetirisk_1746388a