Çözüm Ortakları

teamtechsoft | Think Future

JEDOX

İş Zekası & Kurumsal Performans Yönetimi Jedox ile verilen hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Raporlama, yönetim için panellerin hazırlanması
Genel olarak kullanılan tüm veri kaynaklarından veriler toplanarak harmanlanır ve farklı ortamlardaki ilişkili veriler ile çapraz raporlar hazırlanabilir.

Satış Operasyon Planlama
Jedox ile satış ve gider planları, fiili durum ile aynı raporda görüntülenerek kolay şekilde karşılaştırma yapma olanağı sağlanır.

Bütçe Yönetimi Web, Mobil ya da Excel üzerinden; fiili durum kopyalanabilir, fiili durum üzerinden negatif ya da pozitif yönde yüzde oranlar kullanılarak oranlı bir şekilde plan, bütçe oluşturulabilir, bütçe veya plan yapılırken yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya dağıtım sağlanabilir.

Performans Yönetim Sistemi
Jedox ile kurumların İnsan Kaynakları, Satış, Üretim gibi birimlerinin performans yönetim projeleri gerçekleştirilebilir.

Aktivite Tabanlı Maliyetlendirme
Finans verileri üzerinden alınan her bir gelir ve gider kalemi, her bir operasyon veya servis gibi hareket kayıtları ile karşılaştırılarak, hareket bazında karlılık hesaplanır ve şirketin müşteriler, bölgeler veya şubeler gibi parametrelerinin karlılığına ulaşılır.