SEGMENTASYON

teamtechsoft | Think Future

SEGMENTASYON

Büyük bir kümede yer alan üyelerin benzer özelliklere göre gruplandırılması ile elde edilen gruplara segmentasyon denmektedir.

Pazar segmentasyonu tüm pazarın dinamiğini ölçer ve Gruplandırma, demografi ve ihtiyaç bazında ve bazen davranış bazında yapılabilmektedir. Bu kararın verilmesinde segmentasyon veri modelinin hizmet etmesi belirlenmiş hedeflere doğru aksiyon alınmalıdır.

1- Pazarın tüm potansiyeli tarif edilir 2- Müşterilerin değerleri tespit edilir 3- Kullanım alışkanlıklarına göre müşteriler bölümlendirilir. 4- Hedef gruplar ve bu grupların potansiyeli araştırılır 5- Grupların davranışsal değerleri anlaşılır 6- Aynı ihtiyaçlara sahip olan gruplar segmente edilir 7- Seçilmiş olan segmentlerin politikası geliştirilir 8- En değerli segmentleri ölçerek önceliklendilir 9- Segmentlerin kullanım alışkanlıkları araştırılır 10- Segmentler bazında ürün/marka konumlandırılır 11- Her segmente uygun plan hazırlanır 12- Test için pilot hazırlanır ve revize edilir