VERİ TABANI YÖNETİMİ

teamtechsoft | Think Future

VERİ TABANI YÖNETİMİ DBA HİZMETİ


Sistem Sağlık Kontrolü (System Health Checks)

İlk adım olarak müşteri sisteminin komple check up‘ının yapılması önerilmektedir. Organizasyonu ileriye götürmekte gerekli olan stratejik yol haritası Data-free-digital-photos-krom-krat-hogn'ı çıkarmakiçin gerekli temeli sağlar. Sistemin erişiminin ve ilgili kullanıcı hesaplarının bu iki günlük süre içinde yaratılarak tamamlanmış olabileceğini varsayarak öngörülmüştür.

Yedekleme ve Geri dönüş (Backup and Recovery)

Backup and recovery müşteri istekleri göz önüne alınarak her gün backup alınacak şekilde uygulanacaktır, ancak müşteri tarafında farklı bir ihtiyaç doğması durumunda değiştirilebilir.

Performans Ayarları (Performance Tuning)

Performance tuning, sistemin maksimum potansiyel ile çalışması için önemli konulardan biridir; bunu sağlamak için mevcut ve projeksiyonlanmıs iş yükü dikkate alınarak indexleme stratejisi belirlenmelidir. Sistem ve index bakımının yanında veritabanındaki boş alanlarının birleştirilmesi için sistem task ve jobları gereklidir.

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)

Müşteri ihtiyaçlarında Disaster Recovery isteği olur ise hayata geçirilmesi için Oracle veritabanlarının kendi içlerinde sağladıkları özellikler mevcuttur. Replikasyon ya da mirroring ile verilerin yedeklenmesi için gerekli lisansların tedarik edildiği durumlarda Disaster Recovery için yedek sistem oluşturulur.

Kayıt Tutma (Audit Log)

Oracle veri tabanı üzerinde yapılan her türlü işlemin yasal ve iç süreçlerine hizmet etmesi için gerekli Audit log‘lama işlemleri yapılmaktadır.


Yazılım Güncelleme (Software Upgrades)

İşletim sistemi, veritabanı yazılımı ve backup recovery replikasyon ve performans optimizasyonu gibi yazılımların son sürümlerini ve özelliklerini yüklemek için gerekli lisans modeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım ile yeni yamalar (patch) ve güncellemeler ihtiyaç duyulduğunda önce test (var ise) ortamında denenecek ve daha sonra üretim (production) veri tabanına yüklenecektir.

Veri Tabanı Yönetimi (Database Administration)

Bütün veritabanı sistemlerinin optimum seviyede çalışmaları için dikkatli yönetime ihtiyaçları vardır. İçerden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğin, gerekli bakım ve destek task‘larının yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Gerekli bakım task‘larının yerine getirilmesi, orta ve uzun vadede stratejilerinin belirlenmesi için, bir veritabanı yöneticisinin veritabanına yönetmesi avantajlı olacaktır. TTS‘in bu desteği ile müşterilerimiz‘i daha da ileriye taşıyacak olan bu çözümde bahsedilen tüm noktaların hayata geçirilmesi için gerekli personel ve tecrübeye sahiptir.